Tên gọi: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TIẾN THÀNH

Địa chỉ: Lô số 4B, Kè suối Nậm La, phường Chiềng Lề, TP Sơn La, tỉnh Sơn La

Điện thoại: 0212 8568 569 – 0915 319 727 - 0373680261

Email: dgtstienthanhsl@gmail.com

Ngày chính thức đi vào hoạt động của Công ty là ngày 21/6/2017, ngày hoạt động theo chuyển đổi mô hình từ Công ty TNHH MTV đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La sang Công ty đấu giá hợp danh Tiến Thành ngày 03/4/2019.

Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ tư vấn, môi giới, đấu giá các loại tài sản theo quy định của pháp luật; Dịch vụ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng, quản lý tài sản và dịch vụ khác liên quan đến tài sản.

Mã số thuế: 5500586279

Vốn điều lệ: 5.000.000.000,0 đồng

Tài khoản ngân hàng:

- 7900201010180 mở tại AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Sơn La

- 41110000574865 mở tại BIDV Chi nhánh tỉnh Sơn La

- 7901555678888, mở tại AGRIBANK Chi nhánh thành phố Sơn La

Chủ tịch kiêm Giám đốc: Bà Hoàng Thị Mịnh - Đấu giá viên (Chứng chỉ hành nghề đấu giá số 1679/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 12/01/2017; Thẻ đấu giá viên số 02/ĐGV do Sở Tư pháp Sơn La cấp ngày 29/3/2019).

Nơi đăng ký HKTT của người đại diện pháp luật: Số 06, xóm 1, tổ 8, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La